Elfriede Jelinek

1946

Rakúska spisovateľka, nositeľka nobelovej ceny za literatúru.

Jelinek sa podľa vlastných slov snaží „donútiť samotný jazyk, aby povedal pravdu a aby rezignoval na svoj ideologický charakter“ a zahusťuje svoje texty až na pokraj čitateľnosti. Toto hustenie má však svoj účel: je nielen komentátorkou, ale predovšetkým nemilosrdnou kritičkou vážnych sociálnych problémov našej doby ako rasizmus, sexizmus, pornografia, sexualizované násilie, ekonomické násilie, fašizmus... Emocionálna nástojčivosť jej textov nám nedá vydýchnuť. Zlo, za ktorým sa spravidla skrýva zneužívanie moci, hyperbolizuje mätúcimi ponukami identifikácie, ktoré sa prudko lámu na scudzovaní. Za pomoci jazyka zlo priam rastie Elfriede Jelinek pod rukami. Alebo ako hovorí samotná autorka: „Keď ho nemôžem prekonať ja, potom ho zväčším tak, aby ho nemohol prekonať ani nikto iný.“

Z diela Elfriede Jelinek vyšla knižne v slovenskom preklade Jany Bžochovej Wild próza Milenky (ASPEKT, 1. vyd. 1999, 2. vyd. 2004). Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo hru Motorest alebo Robia to všetci (2006, réžia Viktor Kollár, preklad Jana Cviková) a Štátne divadlo Košice zasa hru Čo sa stalo, keď Nora opustila manžela, alebo Opory spoločnosti (2009, réžia Ján Šimko, preklad Martina Vannayová).