Elena Čániová

Venuje sa grafickému dizajnu, výstavníctvu aj ilustrácii, klasickým aj digitálnym technikám.