Vydavateľstvo Artforum vzniklo v roku 2007 keď sme sa rozhodli, že ideme naozaj niečo spraviť s tým, že nám na pultoch (najmä našich) kníhkupectiev chýbajú pre nás osobne kľúčové knihy.
Vydali sme teda Tracyho tigra, Malý strom, knihy od Chaima Potoka, Salingera alebo Tatarku. A pribúdajú ďalšie.
Viac o vydavateľstve.

Novinky

Pár slov k novému slovenskému prekladu Borgesových Fikcií

"Nový preklad vznikol s úmyslom ponúknuť slovenským čitateľom ucelenú zbierku Fikcie v takej podobe, v akej ju Borges naposledy autorizoval, so všetkými poviedkami a paratextami, ktoré boli pôvodne jej súčasťou. Predovšetkým sme sa však usilovali dôsledne rešpektovať Borgesovu poetiku: špecifické naratívne postupy, efektívny štýl, typické výrazové prostriedky, symboly a motívy, ktoré sa podieľajú na kódovaní skrytých významov," píše prekladateľka Barbara Ďurčová viac...

Edičný plán na prvý polrok 2018

Čo sa chystá v kuchyni nášho vydavateľstva v tomto roku? Čítajte tu.